Scopul și obiectivele revistei

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE REVISTEI

PSIHOLOGIE revista știintifico – practică este o revistă pentru savanți și psihologii practicieni. Revista este editată bianual, cu versiunea de tipar ISSN 1857-2502 și online E-ISSN 2537-6276, categoria „B“.

Scopul revistei științifice:

PSIHOLOGIE, revista științifico-practică are drept scop diseminarea rezultatelor cercetărilor avansate și autentice, a investigațiilor fundamentale și valoroase ale savanților și cercetătorilor din țară și de peste hotare din diferite ramuri ale psihologiei. Revista publică articole care evidențiază cele mai relevante subiecte din toate domeniile psihologiei precum: Psihologia dezvoltării, Psihologia educațională, Psihologie clinică și Psihoterapie, Psihologia muncii, Psihologie socială, Psihologie judiciară etc.

Revista acoperă toate aspectele cercetărilor științifice, sondaje realizate în diferite ramuri ale psihologiei, publică articole de sinteză, lucrări practice și, studii realizate de oamenii de știință și practicieni care utilizează metode autentice de diagnosticare, recuperare – dezvoltare psihologică, prevenirea bolilor mentale, promovarea sănătății psihice etc.

Principalele obiective ale revistei științifice:

  • publică informație despre cercetările curente și tendințele emergente din diferitele ramuri ale psihologiei;
  • diseminează realizările științifice ale savanților și cercetătorilor din țară și din străinătate;
  • afirmă problemele cuprinzătoare și cele mai controversate din diferite ramuri ale psihologiei;
  • susține autorii care prezintă lucrări de cercetare bazate pe dovezi psihologice, care utilizează cele mai progresive metode de diagnosticare, consiliere, prevenire, remediere și psihoterapie;
  • facilitează accesul la materialele științifice de bază, prin dezvoltarea, diseminarea și prezentarea metodelor științifice de asistență psihologică;
  • angajează tinerii cercetători creativi și ingenioși să participe la dezvoltarea psihologiei aplicate autohtone și din alte țări;
  • organizează un dialog cu experți din ramurile psihologiei;
  • susține tendințele integrative ale metodelor de cercetare aplicate în consiliere, diagnosticare psihologică, psihoterapie și remediere;
  • publică diferențele dintre metodele de cercetare și strategiile influențelor naționale și din străinătate, în plus, despre abordările particulare ale problemelor de către diferite școli de psihologie;
  • diseminează normele etice respectate în toate dimensiunile de activitate ale psihologiei aplicate, în avansarea normelor culturale (reguli etice, juridice, lingvistice și alte tipare de conduită și comunicare profesională).

Revista științifico-practică are scopul de a oferi un acces ușor la publicarea unor cercetări științifice valoroase și autentice.

Vă invităm să trimiteți manuscrisul prin e-mail: luciasavca@mail.ru