Colegiul de redacție

COLEGIUL DE REDACȚIE

Alexandra BARBANEAGRA, redactor-șef, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Este un valoros specialist în glotodidactică. Domeniile de interes profesional includ educația lingvistică, psihopedagogia comunicării, comunicarea interculturală, strategiile de formare a abilităților de comunicare. Doamna A. Barbaneagra este coordonator/membru a peste 15 proiecte stiintifice nationale si internationale, finantate de Comisia Europeana, OSCE, USAID, OIM, DW Academy etc. Participă în numeroase proiecte de cercetare în domeniul carierei și educației. Este membru al comitetului de organizare la foruri științifice naționale și internaționale; membru al Asociației Internaționale a Rectorilor Universităților Pedagogice din Europa; membru al „Organizației de bază a statelor membre CSI pentru formarea profesorilor”; expert national.

Lucia SAVCA, redactor-șef, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, este fondatorul revistei Psihologie, revistă științifico-practică din 2007 până în prezent, fondatorul și președintele Asociației Psihologilor Practicieni din Moldova; În 1989 a fondat primul Centru de Diagnosticare și Reabilitare Psihologică „Armonie” în Moldova, și a fost directorul acestui Centru timp de peste 24 de ani, din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Chisinau. Este psiholog categorie superioară, expert în psihologia vârstelor, consilier școlar, psihologie școlară, psihologie socială, formator la programul ”Conflict și comunicare”, ”Modul sănătos de viață”, psihoterapeut în psihoterapia integrativă și familiei. Interesele sale de cercetare care sunt reflectate și în publicații includ, Psihodiagnostic clinic, Psihologia dezvoltării, Conflictologia, Psihoterapie integrativă, Psihoterapia familiei, Psihologia clinică, Psihologia judiciară, Inteligența emoțională și spirituală. Este coordonator de doctorat și recenzent al lucrărilor științifice. L. SAVCA are peste 100 publicații, autor și coautor de manuale, monografie, 6 suporturi de curs, articole în reviste științifice de specialitate, este coordinator la 5 volume de articole de la forumuri internaționale din țară.

Maria VÎRLAN, redactor științific, conf. univ., doctor în Psihologie, Decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Este membră a redacției Revistei Române de Studii Psihologice (RJPS), Universitatea Hyperion din București și membră a redacției Colecției de articole „Probleme ale științelor socio-umaniste și modernizarea educației”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Activitatea sa didactică se desfășoară cu studenții de la Programele de Licență în Psihologie, Asistență Socială și cu studenții de la Programele de Master în domeniul Științe Sociale și Comportamentale. Domeniile de interes științific sunt: psihosociologia comportamentului deviant, conflictologia, medierea conflictelor, profilaxia consumului de droguri, securitate psihologică. Maria Virlan este membră a unor echipe de proiect naționale și internaționale (TEMPUS, ERASMUS, PALLADIUM/D4I) și directorul următoarelor proiecte de cercetare: „Pregătirea resurselor umane pentru prevenirea comportamentului deviant și recuperarea psiho-socială a persoanelor cu comportament deviant” și „Modele interdisciplinare de resocializare a delincvenților minori”. Este autoarea a peste 80 de lucrări științifice, a unei monografii și a peste 15 lucrări didactice.

Delia BIRLE, doctor habilitat în psihologie, professor universitar, în cdrul Universității din Oradea, Catedra de Psihologie. Este psiholog autorizat în psihologie experimentală, consiliere școlară, consiliere în carieră și statistică psihologică. Ea este, de asemenea, coordonatorul programului de master în domeniul Psihologiei educaționale, Consiliere școlară și profesională, la Universitatea din Oradea. Interesele ei de cercetare care s-au tradus în cărți, numeroase articole și prezentări la conferințe includ: consiliere în carieră, psihologie școlară, dezvoltarea copilului și raționamentul moral. Este autoarea cărții Career counseling – the effective of a training program (titlul original: Consilierea carierei – eficiența unui program de training).), publicată în 2013. De asemenea, este coordonatorul a peste 10 cărți și capitol în cărți, are peste 30 de articole științifice publicate la edituri internaționale de prestigiu (Palgrave McMillan, IGI Global Publishing), editura de prestigiu românesc (Editura Academiei Române, Polirom). Editura, Editura SPER, Editura Didactică și Pedagogică) și reviste indexate ISI Thomson Reuters. A participat la 10 echipe de proiecte naționale și internaționale, finanțate de Ministerul Educației din România, Comisia Europeană și diferite ONG-uri, participă la numeroase proiecte de cercetare în domeniul carierei și educației.

Elena BONCHIȘ, doctor în Pedagogie, profesor universitar la Universitatea din Oradea, este psiholog, supervizor în psihologia educației și consiliere școlară și specialist vocațional în psihologia dezvoltării. A publicat peste 80 de studii și articole în reviste științifice naționale și internaționale. Doamna prof. E. Bonchiș este autoarea unor volume științifice precum: Psihologia dezvoltării (2004), Psihologia generală (2006), Teorii ale dezvoltării copilului (2006), Psihologia copilului (2007), ghiduri metodice pentru profesori și psihologi școlari. Dr. E. Bonchis este Membru Asociat al mai multor asociații profesionale: Asociația Internațională de Psihologie Școlară, Asociația Psihologilor din România, Colegiul Psihologilor din România,

Victoria GONȚA, este doctor în psihologie, conferențiar universitar, director al Școlii Doctorale de Psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din 2019. Ea este prorector pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare la Universitatea Americană din Moldova. Este doctor în psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din 2003. Apartenența socială a doamnei Gonta este vastă. Este membră a Ligii Internaționale de Psihoterapie Profesională, membră în redacția revistei de specialitate a Asociației psihologilor practicieni din Republica Moldova „Psihologie”, a redacției revistei de specialitate „The Journal of Experiential Psychotherapy”, București, România, și a colegiului editorial și științific al revistei de specialitate „Revista de Studii Interdisciplinare”, Iași, România. Are peste 120 publicații, monografia 5, coordonator de colecții – 4. Gonța Victoria a participat la multe proiecte proiecte naționale și internaționale. A fost membră a următoarelor proiecte: „Curriculum psihopedagogic pentru educația părinților în Republica Moldova”; „Fundamentul teoretico-aplicativ al pregătirii resurselor umane în domeniul asistenței psihopedagogice a familiilor dezintegrate temporar”; „Prevenirea și combaterea violenței în sistemul educațional”; „Formarea inițială și continuă a psihologilor în protecția copilului împotriva violenței”. În prezent este director al proiectului științific „Formarea inițială și continuă a profesorilor din perspectiva conceptului Clasă Viitorului”.

Elena LOSÎI, este doctor în Psihologie, conferențiar universitar, șefă de catedră de Psihologie, în cadrul Universității Pedagogică de Stat (UPS) „Ion Creangă” din Chișinău. Doamna Losii predă cursuri ca: psihologie pedagogică, psihologie organizațională și a muncii, psihologia comportamentelor dependente, psihologia reclamei, factorii psihologici ai eșecului școlar (ciclul I – licență) și psihologia tinerilor, adulților și vârstnicilor, Psihodiagnostic și intervenții în panificație, comerț cu amănuntul și agenți de publicitate (ciclul doi – master). Dr. Losii este autorul a diverse publicații, inclusiv o monografie, un manual pentru studenți, coautor a 10 manuale, lucrări de predare metodică și peste 90 de articole științifice. A participat activ la proiecte internaționale: TEMPUS MOLDINCLUD (2009-2012), TEMPUS TEREC (2011-2014).

Anatol NACU, este profesor universitar, doctor în medicină., șef al Departamentului de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală, membru al Societății Române de Psihanaliza, membru în colegiul de redacție a trei reviste din străinătate și a trei periodice naționale. Este autor a peste 150 de articole științifice, autor de manuale, monografii. Esta președinte al Societății de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova și vicepreședinte al Societății Psihiatrilor și Neurologilor.

Valentina OLĂRESCU, doctor în psihologie, profesor universitar la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, catedra Psihopedagogie specială.

Activitatea ştiinţifică şi didactică e reflectată în peste 150 de lucrări. Monografii: Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă la elevii cu RDP; Tulburările emoționale la copii aflați în situație de abuz și neglijare; Disabilitățile de învățare: fenomen polivalent în cercetare; Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbaj; Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preșcolari. Manuale pentru învăţământul universitar: Reţinere în dezvoltarea psihică: teorie-practică-terapie; Psihoneurologia; Logopedia. Perspectiva diagnosticului logopedic; Teoria şi practica neuropsihologiei şi neurofiziologiei; Asistenţa logopedică şi psihologică. Principii. Metodologii. Perspective; Логопедия. От теории к практике; Logoritmica; Scrierea și citirea: intervenție logopedică preventivă și formativ-dezvoltativă; Strategii didactice în logopedie; Ritmica fonetică. Ghiduri /suporturi metodologice:Ghid pentru elaborarea și susținerea tezei de curs și licență în psihologie; Ghid metodologic pentru practica psihologică, ciclul I; Ghid metodologic pentru practica logopedică, ciclul II; Suport metodologic pentru psihologi Perspective psihosociale ale abuzului și neglijării copilului; Ghid metodologic – Intervenţia complexă psiho-logopedică în tulburări de limbaj.

Cursuri universitare ţinute: Neuropsihologia, Psihocorecţia, Psihoconsilierea, Psihoterapia, Psihoterapia familiei, Logoterapia, Logopedia, Psihologia vârstelor, Psihologia generală. Reţinerea în dezvoltarea psihică, Neurolingvistica, Arta comunicării, Comunicarea nonviolentă, Disabilități de învățare, Asistenta logopedica a adulților si copiilor cu PCI. Diagnosticul  psiho-logopedic. Logoritmică și fonopedie, Tulburări de ritm și fluență. Psihopedagogia persoanelor cu intelect de limită. Principalele interese de cercetare științifică și practică se concentrează în jurul psihopedagogiei speciale, psihologiei, psihopretapiei, logopediei. Este membru al board-ului editorial pentru Journal of İnnovatıon in Psychology, Education and Didactics (JIPED); Membru al Seminarului Științific de Profil  și al Consiliului Științific Specializat (Psihologie)

Coordonator de doctorat, Recenzent al lucrărilor științifice; Consultant şi redactor la traducerea în limba română (Chişinău, 2005) şi rusă (Moscova, 2009; 2018) a cărţii „Nonviolent communication. Language of life”, autor PhD., M.B.Rosenberg. Expert și participantă în Workshop-uri, trening-uri, seminare în psihoterapie, logopedie, consiliere psihologică și logopedică; conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale; emisiuni radio şi TV consacrate ştiinţei, inovării, educaţiei, culturii etc.

 

Valentina PRITCAN, conf. univ., doctor în Psihologie, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB). Este membră a Consiliului academic Studia Universitatis Moldaviae (Ştiinţe sociale) a Universității de Stat din Moldova (ISSN online 2345-1017  Universal Impact Factor for year 2014 is = 0.1928) , Membră a International Advisory Board, Eastern European Journal of Regional Studies  (ISSN print edition: 2537-6179| ISSN online edition: 1857-436X, Președinte al Comitetului de organizare a Conferințelor anuale ale USARB, introduse în Registrul național al manifestărilor științifice.

Deține experiență avansată în implementarea proiectelor internaționale din cadrul programelor europene Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+, Orizont Europa. Are abilități organizatorice și competențe de execuție a sesiunilor de training și workshop-uri în proiecte internaționale. A participat la diverse evenimente internaționale, fiind expert în problemele învățământului superior, procesului Bologna, mobilităților internaționale de credit, managementul calității, proiectarea curriculumului universitar etc. Cunoaște principalele documente europene legate de Procesul Bologna, proiectul Tuning, Cadrul european al calificărilor și are competențe în utilizarea instrumentelor informatice, elaborarea de rapoarte și diseminarea evenimentelor organizate. A coordonat implementarea mai multor proiecte europene la nivel de USARB.

Activitatea sa didactică se desfășoară cu studenții de la Programele de studii, ciclul I, Licență și Programele de studii de la Ciclul II, – Master, domeniile Științe Sociale și Comportamentale, Științe ale educației. Este autoarea a peste 40 de lucrări științifico-didactice. Deține  experiență de predare și cercetare în domeniile Științe Sociale și Comportamentale, Științe ale educației, Leadership și management în IIS

Iulia RACU, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar la catedra Psihologie, în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Doamna dr. Racu predă următoarele discipline: Psihologia dezvoltării, Gender psihologia. Educația în familie, Psihologia sănătății. Psihosomatica, Psihologia judiciară (ciclul I – licență), Psihologia clinică a copilului și adultului, Psihodiagnostic clinic, Terapii pentru copii și art-terapia (ciclul II – masterat) și Psihologia dezvoltării: realizări și perspective (ciclul III- doctorat). Dna Racu este autor a peste 195 de publicații științifice: 3 monografii, 5 suporturi de curs, 6 ghiduri, peste 180 de articole științifice. A participat activ în proiecte instituționale și mobilități academice în Universitățile din Spania, Austria, Anglia.

Viorel Robu, doctor în psihologie, este lector la Facultatea de Litere, Departamentul de limba şi literatura română şi știinţe ale comunicării, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (România). A efectuat stagii de studii postdoctorale la Academia Română şi Institutul pentru Educaţie – Universitatea din Lisabona (Portugalia). În prezent, susține cursuri și seminare pentru discipline (ciclul I – studii universitare de licență, ciclul II – studii de master, nivelul II postuniversitar DPPD), precum: Fundamentele Psihologiei, Fundamentele Psihopedagogiei Speciale, Psihologia Dezvoltării, Psihologia Educației, Integrare și Incluziune la Vârstele Mici, Psihosociologia Familiei, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Teorii și modele actuale ale învățării. Este membru al board-ului editorial pentru Revista de Psihologie (editată de Academia Română), Romanian Journal of School Psychology, Journal of Psychological and Educational Research ș.a. Este autor/co-autor a cinci cărţi şi peste 100 de articole ştiinţifice în domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei. Principalele sale interese de cercetare științifică și practică includ psihometria, sănătatea mintală a adolescenţilor, comportamentele de risc, angajamentul elevilor în domeniul şcolar ș.a.

Sergiu SANDULEAC, conf. univ., doctor în Psihologie, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău din Republica Moldova; membru în comitetul editorial al revistei științifice „Psychology. Pedagogie specială. Asistență Socială” din Republica Moldova și Analele Științifice ale școlii doctorale. Preda cursuri: Introducere in psihologie, Metodologia cercetarii in stiintele Educatiei, Psihologia solutionarii conflictelor, Psihologia influentei si optimizarea personalului, Psihologia educatiei interculturale, Psihologia leadershipului (ciclul I – licenta) și Asistența psihologica în sistemul educational (ciclul II – master); Statistici avansate în psihologia dezvoltării și educației (ciclul III-doctorat). Autor al diverselor publicații, inclusiv manuale pentru studenți, lucrări didactice metodice și peste 50 de articole științifice. A participat activ la proiecte naționale și internaționale, a predat psihologia la Universitatea Americană din Moldova; Universitatea Comrat din Moldova, Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău. Domeniul de cercetare de interes: gândire științifică, singurătate, violență, securitate psihologică, inteligență emoțională, reprezentări sociale.

Grațiela SION, dr. în științele educației, conf. univ., la Universitatea ”Spiru Haret”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. A fost titularul disciplinei Psihologia vârstelor la Universitatea ”Spiru Haret”, Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București timp de mai bine de 15 ani, predă în prezent cursuri de Psihologia educației, Consiliere școlară, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților în cadrul D.P.P.D și este coordonatorul disciplinei ”Introducere în psihodramă” în cadrul Masterului de Psihologie Clinică și Intervenție Psihologică. Autor de cărți, articole și cursuri universitare, ultima apariție editorială ca unic autor fiind lucrarea ”Psihologia adolescenței și tinereții – Dezvoltare, educație și intervenție”, Editura Presa Universitară Clujeană:Cluj(2018)

D-na profesor Grațiela Sion este membru fondator și vicepreședintele Societatății Române de Victimologie, are preocupări de cercetare în domeniul psihotraumatologiei și a violenței bazate pe gen și este parte a MiStory International Lab, Michigan University. D-na profesor este formator al Societății de Psihodramă ”J. L. Moreno” din Cluj, psihoterapeut specialist, acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

Cristina Maria STOICA, este profesor universitar, dr., din cadrul Universității ”Petre Andrei” Iași, dr. în management, licențiat în psihologie. A publicat peste 80 de studii și articole în reviste științifice naționale și internaționale. Doamna STOICA este autoarea unor volume științifice precum: Costul accidentelor de muncă (2019), Marketing educațional (2016), Dezvoltarea resurselor umane (2012), Politica de ocupare a forței de muncă (2011), Teorii economice ale socialului (2010). Comunicare și negociere în afaceri internaționale (2006).

Dr. Stoica este consultant expert în managementul resurselor umane pentru un studiu privind cota variabilă aferentă retribuției conducerii generale și a consiliului de administrație. Membru al Oficiului Permanent al Societății de Management Științific din România, SSMARM; Membru al comisiei de juriu a Olimpiadei Naționale pentru studenții la științe economice, Secția Management; Membru al Consiliului Științific al Universității „Petre Andrei” din Iași; Membru al Consiliului de redacție, editori, Journal Business & Leadership. Membru Departamentul trei – Îmbunătățirea pregătirii manageriale a structurilor universitare și stabilirea programului de activități, Asociația Facultăților de Științe Economice din România, AFER București. Revizor pentru publicarea Economic Modelling.

Rosina P. ȘHEVCHENKO, doctor habilitat în Psihologie, profesor universitar, șef al Departamentului de Psihologie Practică, Universitatea Națională Maritimă Odesa, Ucraina, este psiholog autorizat, teză pe specialitatea „19.00.04 Psihologie Medicală” susținută la subiectul: „Trăsăturile emoționale și personale ale pacienților cu boală coronariană”, este profesor la Universitatea Națională Maritimă din Odesa. Dr. Shevchenko a susținut teza de doctorat habilitat pe următorul subiect „Suportul medical și psihologic al militarilor cu tulburări nevrotice și psihosomatice în stadiul de admitere”. Doamna este autoarea a peste 100 de lucrări, inclusiv manuale de instruire, publicații științifice în ediții periodice interne și din străinătate.

Mihail ŞLEAHTIŢCHI, conferențiar universitar, doctor habilitat în Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova. Este doctor habilitat în psihologie socială (cu o teză susținută, în 2019, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău), doctor în psihologie generală (cu o teză susținută, în 1998, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași) și doctor în teoria generală a educației (cu o teză susținută, în 1987, la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova). A beneficiat, pe parcurs, de stagii de formare sau/și cercetare  organizate și desfășurate în SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Egipt, România, Ucraina și Rusia. Este membru titular al mai multor asociații științifice și profesionale și este implicat, totodată, în diverse programe de cercetare, masterat și doctorat. Deține calitatea de membru fondator al Observatorului Național de Psihologie Socială (2000), Colegiului „Logos Plural” (2001), Institutului pentru Dezvoltare Comunitară (2004), Open University „Europedia” (2010), Centrului pentru Dezvoltare Personală și Profesională „AKMES” ( 2016) și Institutului pentru Inițiative Culturale și Educaționale (2022). Până în prezent, a publicat, în calitate de autor, coautor sau/și coordonator, 17 cărți de specialitate (dintre care: Imaginabilis. București, Editura RAO, 2020 ; Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale, Iași, Editura Junimea, 2018 ; Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale, Chișinău, Editura Știința, 2016 ; Manipularea în posttotalitarism, Chișinău, Editura Gunivas, 2008; Anatomia societăţii posttotalitare, Chişinău, Editura Technica Info, 2002; Eseu asupra reprezentării puterii, Chișinău, Editura Știința, 1999; Liderii, Chișinău, Editura Știința, 1998; Câmpul social, Chișinău, Editura Știința, 1996; Universul reprezentărilor sociale, Chișinău, Editura Știința, 1995; Psihopedagogie socială, Chișinău, Editura Știința, 1995; Dicţionar de psihologie şi pedagogie, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1995). Este și autorul a circa 250 de articole științifice publicate în varii reviste de specialitate, naționale și internaționale.