PREZENTARE GENERALĂ

PREZENTARE GENERALĂ

PSIHOLOGIE revista științifico – practica este o revistă pentru oameni de știință și practicieni, publicată bianual, cu versiune tipărită ISSN 1857-2502 și online E-ISSN 2537-6276, categoria „B”.

Denumirea în limba engleză: “PSYCHOLOGY” scientific-practical jurnal.

Editor: Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion CREANGĂ”

Certificat de înregistrare: nr. 212 din 08.06.2007, la Ministerul Justiției din Republica Moldova

Indice de abonament la Poșta Moldovei: PM 32009

Periodicitate: simestrial

Anul publicării: din 2007

Email: luciasavca@mail.ru;  luciasavca@upsc.md

Versiune completă electronică a revistei este publicată pe site-ul web a UPC ”Ion Creangă”: https://key.upsc.md/pspj  și în Instrumentul bibliometric național.

Versiunea electronică publicată este un jurnal cu acces liber.


PSIHOLOGIE revista științifico-practică a fost înființată în 2007, la inițiativa președintelui Asociației Psihologilor Practicanți din Moldova, conf.univ., dr. Lucia SAVCA. Revista este o publicație științifică, destinată să informeze oamenii de știință și psihologii – practicieni din domeniu cu rezultate de cercetare avansate și originale, investigații fundamentale și valoroase din toate ramurile psihologiei.

Revista este înregistrată la Ministerul Justiției cu numărul de referință 212 la 8 iunie 2007. Revista științifico-practică „Psihologie” menține un site web: https://upsc.md/cercetare/reviste, fiind certificat de Camera Națională de Carte a Moldova (www.bookchamber.md), cu ISSN 1857-2502 PRINT și E-ISSN 2537-6276 online și inclusă în lista revistelor științifice de la Biblioteca Națională: http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/597863 și în Instrumentul Bibliometric Național : https://ibn.idsi.md/vizualizare_revista/85, (Categoria B). Academia de Științe a Moldovei, listă de reviste științifice: Lista revistelor științifice editate de organizații din sfera științei și inovării (Categoria B).

Din 2009, revista este acreditată de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare cu numărul 61, în 2009.04.30, din 2009.12.24-2013.10.30 și cu numărul 270, în 2013.10.21, din 2013.10.31-2017.10.31 – Categoria C, iar din 2017.10.26 – până în 2021.10.26 prin hotărârea nr. 158 a fost atribuită categoria de publicații științifice Categoria „B” în domeniul psihologiei: Lista Revistelor Stiințifice acreditate de ANACEC din Republica Moldova. : https://ibn.idsi.md/vizualizare_revista/85

Volumele revistei sunt gestionate de un comitet editorial compus din savanți cu titțul științific în psihologie și psihopedagogie din instituții academice de învățământ superior din Republica Moldova și din străinătate, precum România și Ucraina, care participă activ la revizuirea și aprobarea materialelor pentru publicare, precum și ca echipă editorială responsabilă de ediția jurnalului, condusă de redactorul șef.

Din 2009, primul an de acreditare al revistei „PSIHOLOGIE”, au fost publicate 26 de numere de reviste, cu periodicitatea de 4 ori pe an, care includ aproximativ 262 de articole (ați putea vizualiza un exemplar în format pdf pe site-ul Institutului Național Bibliometric: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_revista/85; pe site-ul revistei – https://upsc.md/cercetare/reviste, pe site-ul Bibliotecii Naționale: http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/597863.

Din 2017 revista se editează simestrial – periodicitatea semestrial. Toate volumele tipărite din 2007 până în prezent, pot fi găsite la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Din perioada 2007-2008 la 39 de articole nu sunt în varianta electronică pe site-ul revistei, dar varianta print se află în Biblioteca Națională. Articolele propuse pentru publicare sunt elaborate de autori cercetători, savanți și practicieni din Moldova, România, Ucraina, Israel, Azerbaidjan, Rusia și alte țări.

Anual, revista publică un număr impunător de exemplare, care sunt distribuite gratuit către cele mai prestigioase biblioteci din țară și străinătate, la instituțiile de învățământ superior și la alți parteneri interesați. De asemenea, Psihologie revista științifico-practică este distribuită gratuit profesioniștilor care participă la conferințele științifice naționale și internaționale. Varianta electronică este disponibilă în acces deschis în mai multe de baze de date internaționale, în bibliotecile din România, Rusia, Ucraina, Izrael etc.

Psihologie revista științifico-practică este inclusă în registrul de abonamente al Oficiului Poștal al Moldovei cu abonament index: PM 32009, unde părțile interesate, instituțiile de învățământ, psihologii și bibliotecile din țară ar putea să-l contracteze de la oficiile poștale.

Persoanele interesate în publicarea materialelor științifice pot trimite lucrările digitale editorului la adresa: luciasavca@mail.ru. Lucrările științifice trimise spre publicare trebuie să fie actuale și să îndeplinească cerințele strict în conformitate cu normele indicate de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a articolelor științifice.


Autorul păstrează drepturile de autor și nu achită taxa pentru publicarea articolului științific.


Suntem convinși și sperăm ca PSIHOLOGIA REVISTA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ să fie o revistă avantajoasă și valoroasă pentru oamenii de știință din țară și de peste hotare, cercetători din diferite domenii ale psihologiei și practicieni în diseminarea experienței avansate. De asemenea, revista este potrivită pentru profesori, educatori, părinți și oricine care este interesat de domeniul psihologiei, dezvoltarea personalității și specificul transformărilor și problemelor la diferite perioade de vârstă, rezolvarea problemelor personale și interpersonale etc.

Suntem receptivi la sugestiile dumneavoastră.

Cu considerație, colegiul de redacție.

Adresa juridică: str. Ion CREANGĂ nr. 1, Chișinău 2069, Republica Moldova; telefon: 373 069993253