ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR PRACTICIENI DIN MOLDOVA

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR PRACTICIENI DIN MOLDOVA

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR PRACTICIENI DIN MOLDOVA este o asociaţie obştească, benevolă, nonguvernamentală, apartinică, independentă, cu statut necomercial, fondată în a. 2006 din iniţiativa dnei dr. conf. univ. Lucia SAVCA și a unui grup restrâns de persoane competente în Psihologie.

Membrul Asociaţiei poate fi orice persoană cu studii superioare în domeniul psihologiei, cercetători în domeniul psihologiei, psihologi practicieni şi cei cu grad ştiinţific şi didactic în Psihologie, studenţi de la facultatea de “Psihologie”, care achită taxa de membru conform legislaţiei şi propriului regulament.

Asociaţia organizează Congrese, Conferinţe naţionale şi internaţionale, Seminare ştiinţifico-practice, mese rotunde, atât pentru membrii Asociaţiei cât şi pentru alte persoane cointeresate în ridicarea competenţei profesionale, culturii psihologice, orientate la profilaxia şi menţinerea sănătăţii psihice, integrării sociale.

OBIECTIVE ŞI SARCINI

 • stabileşte priorităţile în domeniul psihologiei aplicate în Republica Moldova;
 • defineşte rolul psihologului în menţinerea sănătăţii psihice;
 • contribuie la stabilirea standardardelor pentru acordarea calificării profesionale în domeniul psihologiei aplicate;
 • promovează iniţiativa legislativă cu privire la acordarea de licenţă şi evoluează competenţele profesionale ale psihologului practician în caz de necesitate;
 • elaborează Codul etic şi Statutul cu privire la activitatea psihologului practician din diferite ramuri ale psihologiei aplicate;
 • organizează cercetări în domeniul psihologiei aplicate, elaborează recomandări cu privire la realizarea direcţiilor de activitate a psihologului practician şi a problemelor cu care se confruntă populaţia vizavi de profilaxia şi menţinerea sănătăţii psihice;
 • defineşte modurile de sporire a responsabilităţilor specialiştilor din domeniu şi trasează rezultatele activităţii profesionale;
 • diseminează cunoştinţele psihologice în scopul ridicării nivelului inteligenţei emoţionale, inteligenţei spirituale şi inteligenţei sociale, sporirii competenţelor profesionale a specialiştilor în domeniul dat, difuzarea importanţei lor pentru menţinerea sănătăţii psihice a populaţiei, în ameliorarea relaţiilor interpersonale, toleranţei populaţiei.
 • furnizează informaţii populaţiei în domeniul educaţiei psihice, fizice, emoţionale şi comportamentale, adaptării organismului la situaţii stresante, atenuării şi profilaxiei tulburărilor psihice, educarea populaţiei în manajmentul emoţilor;
 • organizează şi realizează sondaje psihologice în masă la solicitarea Guvernului RM, a ministerelor de resort, altor organizaţii de stat orientate la depistarea timpurie a persoanelor din grupul de risc cu predispoziţii la abateri în dezvoltarea normală.

CONTACTE:

 • Adresa legală: str. Zelinschi 30/3 – 12, Chişinău 2068, Republic of Moldova
 • Telefon Mobil: +373 69993253
 • E-mail: luciasavca@mail.ru
 • Webhttps://key.upsc.md

Președintele Asociației: Lucia SAVCA – +373 69993253