Drepturile de autor și publicare

DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PUBLICARE

Psihologie revista științifico – practică permite autorului (autorilor) să dețină drepturile de autor și își va păstra drepturile asupra publicației fără restricții.

Lucrările trimise spre publicare în revistă nu conțin nici un material strain de proprietate neprotejat prin brevet sau cerere de brevet. Responsabilitatea pentru conținutul articolului științigic și pentru protecția materialului propriu revine exclusiv autorilor și organizațiilor acestora și nu este responsabilitatea redacției revistei de Psihologie sau a personalului său editorial. Autorul principal (primul/corespondent) este responsabil pentru a se asigura că articolul a fost văzut și aprobat de toți ceilalți autori. Este responsabilitatea autorului să obțină toate permisiunile necesare pentru dreptul de autor, pentru utilizarea oricăror materiale protejate prin drepturi de autor din manuscris înainte de trimitere la redacție.

 

Care sunt drepturile mele ca autor?

Este important să verificați politica revistei la care trimiteți sau publicați pentru a vă stabili drepturile de autor. Politicile noastre standard permit următoarele drepturi de reutilizare:

  • Puteți face orice doriți cu versiunea articolului pe care ați trimis-o revistei.
  • Odată ce articolul a fost acceptat pentru publicare, puteți posta versiunea acceptată a articolului pe propriul site web personal, pe site-ul departamentului dumneavoastră sau în depozitul instituției dumneavoastră, fără nici o restricție.
  • Nu puteți posta versiunea acceptată a articolului în orice alt depozit decât cele enumerate mai sus (adică nu puteți depune în depozitul altei instituții sau altă revistă) până la 12 luni de la publicarea articolului în revistă.
  • Puteți folosi articolul publicat pentru propriile nevoi de predare sau pentru a furniza în mod individual colegilor de cercetare, cu condiția ca această furnizare să nu fie în scopuri comerciale.
  • Puteți utiliza o parte din articolul publicat într-o carte scrisă sau publicată de dvs. în orice moment după publicarea în revistă. Acest lucru nu se aplică cărților în care contribuiți cu un capitol la o carte scrisă sau editată de altcineva.
  • Nu puteți posta articolul publicat pe un site web sau într-un depozit fără permisiunea revistei.