Scopul și obiectivele

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

PSIHOLOGIE revista știintifico – practică este o revistă pentru savanți și cercetători practicieni, editată bianual, cu versiunea de tipar ISSN 1857-2502 și online E-ISSN 2537-6276, categoria. „B

Denumirea în limba engleză: “PSYCHOLOGY”, scientific-practical jurnal.

Editor:  Asociația Psihologilor Practicieni din Moldova

Certificat de înregistrare: nr. 212 din 08.06.2007, la Ministerul Justiției din Republica Moldova

Indice de abonament la Poșta Moldovei: PM 32009

Periodicitate: simestrial

Anul publicării: din 2007

Email: key@upsc.md

Versiune completă electronică a revistei este publicată pe site-ul web: https://upsc.md/cercetare/reviste/  și în Instrumentul bibliometric național. Versiunea electronică publicată este un jurnal cu acces liber.

PSIHOLOGIE, revista științifico-practică are drept scop diseminarea rezultatelor cercetărilor avansate și autentice, a investigațiilor fundamentale și valoroase ale savanților și cercetătorilor din țară și străinătate din diferite ramuri ale psihologiei. Revista publică articole care evidențiază cele mai relevante subiecte din toate domeniile psihologiei precum: Psihologia dezvoltării, Psihologia educațională, Psihologie clinică și Psihoterapie, Psihologia  muncii, Psihologie socială, Psihologie judiciară etc.

Revista acoperă toate aspectele cercetărilor științifice, sondaje realizate în diferite ramuri ale psihologiei, publică recenzii la lucrările științifice originale, articole de revizuire, lucrări practice și de sinteză, sondaje realizate de oameni de știință și practicieni care utilizează metode autentice de diagnosticare ca recuperare psihologică, prevenirea bolilor mentale, promovarea sănătății psihice etc.

Principalele obiective ale revistei sunt:

  • publică informație despre evenimentele majore și tendințele emergente din diferitele ramuri ale psihologiei;
  • diseminează realizările științifice ale savanților și cercetătorilor din țară și din străinătate;
  • afirmă problemele cuprinzătoare și cele mai controversate din diferite domenii ale psihologiei;
  • susține autorii materialelor de cercetare bazate pe dovezi psihologice, care utilizează cele mai progresive metode de diagnostic, consiliere, prevenire, remediere și psihoterapie;
  • facilitează accesul la materialele științifice de bază, prin dezvoltarea, diseminarea și prezentarea metodelor științifice de asistență psihologică;
  • angajează tinerii cercetători creativi și cărturari să participe la dezvoltarea psihologiei aplicate;
  • organizează un dialog cu experți din ramurile psihologiei;
  • susține tendințele integrative ale metodelor de cercetare aplicate în consiliere, diagnostic psihologic, psihoterapie și remediere;
  • publică diferențele dintre metodele de cercetare și strategiile influențelor naționale și din străinătate, în plus, despre abordările particulare ale problemelor de către diferite școli de psihologie;
  • diseminează normele etice respectate în toate dimensiunile de activitate ale psihologiei aplicate, în avansarea normelor culturale (reguli etice, juridice, lingvistice și alte tipare de conduită și comunicare profesională).

Revista științifică are scopul de a oferi un acces ușor la publicarea unor cercetări științifice valoroase și autentice.

Vă invităm să ne trimiteți prin e-mail manuscrisul: luciasavca@mail.ru,