Colegiul de redacție

COLEGIUL DE REDACȚIE

Alexandra BARBANEAGRA, redactor-șef, dr. în pedagogie, conferențiar universitar, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Este un valoros specialist în glotodidactică. Domeniile de interes profesional includ educația lingvistică, psihopedagogia comunicării, comunicarea interculturală, strategiile de formare a abilităților de comunicare. Doamna A. Barbaneagra este coordonator/membru a peste 15 proiecte stiintifice nationale si internationale, finantate de Comisia Europeana, OSCE, USAID, OIM, DW Academy etc. Participă în numeroase proiecte de cercetare în domeniul carierei și educației. Este membru al comitetului de organizare la foruri științifice naționale și internaționale; membru al Asociației Internaționale a Rectorilor Universităților Pedagogice din Europa; membru al „Organizației de bază a statelor membre CSI pentru formarea profesorilor”; expert national.

Lucia SAVCA, redactor-șef adjunct, conf. univ., doctor în Pedagogie. Este șef de catedră Criminologie și Psihologie Aplicată în cadrul Institutului de științe Penale și Criminologie Aplicată; este fondatorul și președintele Asociației Psihologilor Practicieni din Moldova; este fondatorul și redactorul-șef al Psihologie revistă științifico-practică din 2007 până în 2022. A fondat și a condus timp de peste 24 de ani Centrul de Diagnostic și Reabilitare Psihologică „Armonie”, din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport. in Chisinau. Interesele sale de cercetare includ, Psihologia dezvoltării, Conflictologia, Psihoterapie integrativă, inteligența emoșională și spirituală, L. SAVCA are peste 100 publicații, autor de manuale, monografii, culegeri de articole științifice în reviste de specialitate și forumuri internaționale în țară și peste hotare.

Maria VÎRLAN, redactor științific, conf. univ., doctor în Psihologie, Decanul Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”; Este membră a redacției Revistei Române de Studii Psihologice (RJPS), Universitatea Hyperion din București și membră a redacției Colecției de articole „Probleme ale științelor socio-umaniste și modernizarea educației”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Activitatea sa didactică se desfășoară cu studenții de la Programele de Licență în Psihologie, Asistență Socială și cu studenții de la Programele de Master în domeniul Științe Sociale și Comportamentale. Domeniile de interes științific sunt: psihosociologia comportamentului deviant, conflictologia, medierea conflictelor, profilaxia consumului de droguri, securitate psihologică. Maria Virlan este membră a unor echipe de proiect naționale și internaționale (TEMPUS, ERASMUS, PALLADIUM/D4I) și directorul următoarelor proiecte de cercetare: „Pregătirea resurselor umane pentru prevenirea comportamentului deviant și recuperarea psiho-socială a persoanelor cu comportament deviant” și „Modele interdisciplinare de resocializare a delincvenților minori”. Este autoarea a peste 80 de lucrări științifice, a unei monografii și a peste 15 lucrări didactice.

Delia BIRLE, doctor habilitat în psihologie, professor universitar, în cdrul Universității din Oradea, Catedra de Psihologie. Este psiholog autorizat în psihologie experimentală, consiliere școlară, consiliere în carieră și statistică psihologică. Ea este, de asemenea, coordonatorul programului de master în domeniul Psihologiei educaționale, Consiliere școlară și profesională, la Universitatea din Oradea. Interesele ei de cercetare care s-au tradus în cărți, numeroase articole și prezentări la conferințe includ: consiliere în carieră, psihologie școlară, dezvoltarea copilului și raționamentul moral. Este autoarea cărții Career counseling – the effective of a training program (titlul original: Consilierea carierei – eficiența unui program de training).), publicată în 2013. De asemenea, este coordonatorul a peste 10 cărți și capitol în cărți, are peste 30 de articole științifice publicate la edituri internaționale de prestigiu (Palgrave McMillan, IGI Global Publishing), editura de prestigiu românesc (Editura Academiei Române, Polirom). Editura, Editura SPER, Editura Didactică și Pedagogică) și reviste indexate ISI Thomson Reuters. A participat la 10 echipe de proiecte naționale și internaționale, finanțate de Ministerul Educației din România, Comisia Europeană și diferite ONG-uri, participă la numeroase proiecte de cercetare în domeniul carierei și educației.

 

Elena BONCHIȘ, doctor în Pedagogie, profesor universitar la Universitatea din Oradea, este psiholog, supervizor în psihologia educației și consiliere școlară și specialist vocațional în psihologia dezvoltării. A publicat peste 80 de studii și articole în reviste științifice naționale și internaționale. Doamna prof. E. Bonchiș este autoarea unor volume științifice precum: Psihologia dezvoltării (2004), Psihologia generală (2006), Teorii ale dezvoltării copilului (2006), Psihologia copilului (2007), ghiduri metodice pentru profesori și psihologi școlari. Dr. E. Bonchis este Membru Asociat al mai multor asociații profesionale: Asociația Internațională de Psihologie Școlară, Asociația Psihologilor din România, Colegiul Psihologilor din România,

Irina KAUNENKO, este doctor în Psihologie, conferențiat universitar, Șef de Secție Interetnică, Centrul de Etnologie, la Institutul Patrimoniului Cultural, coordonator de cercetare la Academia de Științe a Republicii Moldova și lector superior la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Dr. Caunenco este autorul a peste 100 de articole științifice, coautor a 3 monografii științifice de psihologie interculturală. Interesele ei de cercetare includ psihologia marilor grupuri sociale, psihologia identității etnice și psihologia relațiilor intergrupuri și inter-etnice.

Victoria GONȚA, este doctor în psihologie, conferențiar universitar, director al Școlii Doctorale de Psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din 2019. Ea este prorector pentru Cercetare Științifică și Dezvoltare la Universitatea Americană din Moldova. Este doctor în psihologie la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din 2003. Apartenența socială a doamnei Gonta este vastă. Este membră a Ligii Internaționale de Psihoterapie Profesională, membră în redacția revistei de specialitate a Asociației psihologilor practicieni din Republica Moldova „Psihologie”, a redacției revistei de specialitate „The Journal of Experiential Psychotherapy”, București, România, și a colegiului editorial și științific al revistei de specialitate „Revista de Studii Interdisciplinare”, Iași, România. Are peste 120 publicații, monografia 5, coordonator de colecții – 4. Gonța Victoria a participat la multe proiecte proiecte naționale și internaționale. A fost membră a următoarelor proiecte: „Curriculum psihopedagogic pentru educația părinților în Republica Moldova”; „Fundamentul teoretico-aplicativ al pregătirii resurselor umane în domeniul asistenței psihopedagogice a familiilor dezintegrate temporar”; „Prevenirea și combaterea violenței în sistemul educațional”; „Formarea inițială și continuă a psihologilor în protecția copilului împotriva violenței”. În prezent este director al proiectului științific „Formarea inițială și continuă a profesorilor din perspectiva conceptului Clasă Viitorului”.

Petru JELESCU, este doctor habilitate în psihologie, profesor universitar, predă Psihologia Educației și Dezvoltării, la Facultatea de Psihologie și Educație Specială, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Membru în Colegiul de redacție al revistei Psihologie, Pedagogie Specială și Asistență social, membru al Seminarului Științific Profil de psihologie din cadrul UPS „Ion Creangă” și al Seminarului Științific Profil de psihologie la Institutul de Științe ale Educației din cadrul Institutului de Științe ale Educației, Republica Moldova. Dr. Jelescu este autorul unor monografii științifice și materiale didactice ale mai multor articole științifice. Prof. Jelescu a fost distins cu Medalia de Excelență Civică a Republicii Moldova.

Elena LOSÎI, este doctor în Psihologie, conferențiar universitar, șefă de catedră de Psihologie, în cadrul Universității Pedagogică de Stat (UPS) „Ion Creangă” din Chișinău. Doamna Losii predă cursuri ca: psihologie pedagogică, psihologie organizațională și a muncii, psihologia comportamentelor dependente, psihologia reclamei, factorii psihologici ai eșecului școlar (ciclul I – licență) și psihologia tinerilor, adulților și vârstnicilor, Psihodiagnostic și intervenții în panificație, comerț cu amănuntul și agenți de publicitate (ciclul doi – master). Dr. Losii este autorul a diverse publicații, inclusiv o monografie, un manual pentru studenți, coautor a 10 manuale, lucrări de predare metodică și peste 90 de articole științifice. A participat activ la proiecte internaționale: TEMPUS MOLDINCLUD (2009-2012), TEMPUS TEREC (2011-2014).

Anatol NACU, este profesor universitar, doctor în medicină., șef al Departamentului de Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală, membru al Societății Române de Psihanaliza, membru în colegiul de redacție a trei reviste din străinătate și a trei periodice naționale. Este autor a peste 150 de articole științifice, Președinte al Societății de Psihoterapie Psihanalitică din Moldova și vicepreședinte al Societății Psihiatrilor și Neurologilor.

 

Valentina PRITCAN, este doctor în Psihologie, conferențiar universitar la Catedra de Psihologie, la Universitatea Pedagogică de Stat (UPS) „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova. Este titular al cursurilor de psihologie generală și al cursurilor de prevenire a epuizării, manager de proiecte internaționale. Doamna V. Pritcan este membră a trei consilii științifice specializate în psihologie, în domeniul susținerii tezei de doctorat; membru al Consiliului Academic al ziarului Studia Universitatis Moldaviae de la Universitatea de Stat din Moldova (ISSN online 2345-1017 din 2014 Factorul de impact universal 0,1928).

Ruxandra RĂȘCANU este profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea Hyperion din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, psiholog clinician cu o experiență de peste 30 de ani. Dr. Rășcanu predă cursuri de Introducere în Psihanaliză, Psihodiagnostic clinic, Psihologie diferențială, Tehnici proiective, Psihologia comunicării și Psihopatologia dependenței la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București. Prof. Răscanu este implicat în proiecte de cercetare în Studiul Dependenței de Droguri la Tineri și Adolescenți și a participat la Conferințele Internaționale privind Dependența de Droguri.

Are peste 100 publicații, monografii, manual, articole științifice în reviste științifice și la diverse forumuri internaționale.

Steliana RIZEANU, este profesor universitar, doctor în psihologie, decan la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion din București,. Dr. Rizeanu preda in prezent cursuri de Psihoterapie, Consiliere psihologica, Psihodiagnoza clinica si Psihologia dependentei. De asemenea, este psihoterapeut certificat în terapie cognitiv-comportamentală, psiholog clinician și supervizor. În ultimii ani a fost implicată în cercetări teoretice și practice în domeniul jocurilor de noroc patologice și din 2010 coordonează proiectul „Gamble responsable” în România. Dr. Rizeanu este membru al multor consilii editoriale internaționale, precum: American Research Journal of Addiction and Rehabilitation, Cresco Online Publishing, American Research Journal of Geriatrics and Aging, Journal of Child & Adolescent Behaviour, Mental Health & Human Resilience International Journal, Revista Română de psihologie experimentală aplicată, Revista Română de Terapie Cognitiv-Comportamentală și Hipnoză și Revista Română de Studii Psihologice. Ea este autoarea/coordonatorul a șase cărți și a peste 40 de articole și lucrări academice publicate în reviste acreditate/revizuite de colegi.

Viorel ROBU, doctor în psihologie, este lector la Facultatea de Litere, Departamentul Limba și Literatura Română și Științele Comunicării, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România). A fost conferențiar la Catedra de Științe Sociale și Umanistice și Decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Petre Andrei” din Iași. În prezent a urmat studii post-doctorale la Academia Română și Institutul de Educație – Universitatea din Lisabona (Portugalia). În prezent, predă cursuri în Fundamentele psihologiei, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Psihologia dezvoltării și Psihologia educației. Este autor/coautor a patru cărți și aproape 100 de articole academice. Principalele sale interese de cercetare includ analize psihometrice, sănătatea mintală a adolescenților.

Svetlana RUSNAC, dr., conferențiar universitar, a susținut în 1995 teza de doctorat în psihologie pe tema „Percepția reciprocă între etnii în comunitățile mixte” la „Al. I. Cuza” din Iasi, Romania. Din 1995 până în prezent lucrează la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, Moldova. Este decan al Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. A fost implicată în zeci de proiecte la nivel național și internațional. Este autoarea a aproximativ 250 de publicații, patru monografii, șase manuale și ghiduri, articole în reviste și colecții. Ea a participat la peste 200 de întâlniri științifice naționale și internaționale. Interese de cercetare: psihologie socială, psihologie și psihoterapii umaniste, etno-psihologie, psihologie de gen etc.

Sergiu SANDULEAC, conf. univ., doctor în Psihologie, Director al Școlii Doctorale „Știința Educației”, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău din Republica Moldova; membru în comitetul editorial al revistei științifice „Psychology. Pedagogie specială. Asistență Socială” din Republica Moldova și Analele Științifice ale școlii doctorale. Preda cursuri: Introducere in psihologie, Metodologia cercetarii in stiintele Educatiei, Psihologia solutionarii conflictelor, Psihologia influentei si optimizarea personalului, Psihologia educatiei interculturale, Psihologia leadershipului (ciclul I – licenta) și Asistența psihologica în sistemul educational (ciclul II – master); Statistici avansate în psihologia dezvoltării și educației (ciclul III-doctorat). Autor al diverselor publicații, inclusiv manuale pentru studenți, lucrări didactice metodice și peste 50 de articole științifice. A participat activ la proiecte naționale și internaționale, a predat psihologia la Universitatea Americană din Moldova; Universitatea Comrat din Moldova, Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău. Domeniul de cercetare de interes: gândire științifică, singurătate, violență, securitate psihologică, inteligență emoțională, reprezentări sociale.

Cristina Maria STOICA, este profesor universitar, dr., din cadrul Universității ”Petre Andrei” Iași, dr. în management, licențiat în psihologie. A publicat peste 80 de studii și articole în reviste științifice naționale și internaționale. Doamna STOICA este autoarea unor volume științifice precum: Costul accidentelor de muncă (2019), Marketing educațional (2016), Dezvoltarea resurselor umane (2012), Politica de ocupare a forței de muncă (2011), Teorii economice ale socialului (2010). Comunicare și negociere în afaceri internaționale (2006).

Dr. Stoica este consultant expert în managementul resurselor umane pentru un studiu privind cota variabilă aferentă retribuției conducerii generale și a consiliului de administrație. Membru al Oficiului Permanent al Societății de Management Științific din România, SSMARM; Membru al comisiei de juriu a Olimpiadei Naționale pentru studenții la științe economice, Secția Management; Membru al Consiliului Științific al Universității „Petre Andrei” din Iași; Membru al Consiliului de redacție, editori, Journal Business & Leadership. Membru Departamentul trei – Îmbunătățirea pregătirii manageriale a structurilor universitare și stabilirea programului de activități, Asociația Facultăților de Științe Economice din România, AFER București. Revizor pentru publicarea Economic Modelling.

Rosina P. SHEVCHENKO, doctor habilitat în Psihologie, profesor universitar, șef al Departamentului de Psihologie Practică, Universitatea Națională Maritimă Odesa, Ucraina, este psiholog autorizat, teză pe specialitatea „19.00.04 Psihologie Medicală” susținută la subiectul: „Trăsăturile emoționale și personale ale pacienților cu boală coronariană”, este profesor la Universitatea Națională Maritimă din Odesa. Dr. Shevchenko a susținut teza de doctorat habilitat pe următorul subiect „Suportul medical și psihologic al militarilor cu tulburări nevrotice și psihosomatice în stadiul de admitere”. Doamna este autoarea a peste 100 de lucrări, inclusiv manuale de instruire, publicații științifice în ediții periodice interne și din străinătate.

Mihail ŞLEAHTIŢCHI, este doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar. Este doctor în Psihologie (cu o teză prezentată în 1998 la Universitatea Al. I. Cuza) și doctor în Pedagogie (cu o teză prezentată în 1987 la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova). A participat la stagii și proiecte de cercetare în SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Egipt, România și Rusia. Este membru al mai multor asociații științifice și profesionale și este implicat, de asemenea, în diverse programe de cercetare, masterat și doctorat. Ocupă funcția de membru fondator al Observatorului Național de Psihologie Socială (2000), Colegiul Logos Plural (2001), Institutul pentru Dezvoltare Comunitară (2004), Open University Europedia (2010) și Centrul pentru Dezvoltare Personală și Profesională ( 2016). Până în prezent, a publicat în calitate de autor, coautor sau/și coordonator 15 cărți de specialitate (dintre care: Manipularea în posttotalitarism, Chișinău, Editura Gunivas, 2008; Anatomia Societăţii Posttotalitare, Chişinău, Editura Technica Info, 2002; Eseu despre reprezentarea puterii, Chișinău, Editura Știință, 1999; Conducătorii, Chișinău, Editura Știință, 1998; Domeniul Social, Chișinău, Editura Știință, 1996; Universul reprezentărilor sociale, Chișinău, Editura Știință, 1995; Psihopedagogia socială, Chișinău, Editura Știință, 1995; Dicţionar de psihologie şi pedagogie, Chişinău, Editura Ştiinţă, 1995); și aproximativ 200 de articole științifice în reviste naționale și internaționale. Editura Science, 1998; Domeniul Social, Chișinău, Editura Știință, 1996; Universul reprezentărilor sociale, Chișinău, Editura Știință, 1995; Psihopedagogia socială, Chișinău, Editura Știință, 1995; și aproximativ 200 de articole științifice în reviste naționale și internaționale. Editura Science, 1998; și aproximativ 200 de articole științifice în reviste naționale și internaționale.