Cerințe tehnice de redactare

CERINȚELE TEHNICE DE REDACTARE A ARTICOLELOR

Materialul prezentat pentru publicare trebuie să abordeze subiecte de cercetare originale și trebuie să respecte regulile înaintate de ANACEC faţă de articolele ştiinţifice şi cerinţele propuse de redacţie.

Textul articolului ştiinţific trebuie să fie scris în limba română sau în limba în care se exprimă autorul, de circulație internațională în mediul academic: rusă, engleză, franceză, germane. Textul este scris cu caractere 12, Times New Roman, folosind formatul A4 cu margini de 2x2x2x2,5 cm cu interval 1,0; volumul 7-12 pagini şi să respecte următoarea structură:.

 1. Titlul lucrării: română, engleză; şi în limba autorului ( de ex. rusă) cu bold.
 2. Date despre autor (N. P. – în română şi engleză şi în limba autorului cu bold; titlul ştiinţific, gradul didactic, afilierea instituțională. postul ocupat şi regiunea unde îşi desfăşoară activitatea – în l. română/engleză.
 3. Rezumat (200-150 de semne) în limbile: română / engleză / şi limba autorului (l. rusă, franceză ş.a.)
 4. Cuvinte – cheie (5-7 cuvinte) în română, engleză: şi în limba autorului ( de ex. rusă).
 5. Introducerea, actualitatea problemei
 6. Conţinutul propriu-zis al lucrării să fie expus după următoarea structură:, analiza literaturii la problema abordată, scopul şi ipoteza cercetării, metodele aplicate, rezultatele obţinute şi discuţiile, reflectarea datelor statistice în tabele, figuri/diagrame. Sub figură se indică numărul de ordine şi denumire figurii. Tabelele se numerotează şi sunt însoţite de titlu înaintea tabelului
 7. Fiecare figură și tabel sunt explicate în text.
 8. Concluzii, recomandări la subiectul abordat elaborate la un nou nivel,
 9. Referinţele bibliografice după cerinţele înaintate de CNAA, înserată în acoladă pătrată în text cu indicarea pag. [12, pag. 213] – dacă sunt luate din textul autorului indicat sau ideile la general [12]. Nu se includ în bibliografie surse care nu au fost folosite în text.
 10. Lista bibliografică se alcătuiește după alfabet în următoarea consecutivitate: română, engleză, franceză, rusă.
 11. La redactarea articolelor, se va folosi ortografia oficială actuală și se vor aplica normele din ultima ediție a DOOM.

În calitatea ei de publicaţie academică cu ACCES DESCHIS, versiunea electronică a articolelor este disponibilă gratuit cititorilor.

Vă invităm la o colaborare fructuoasă !

Cu respect, colegiul de redacţie.