Autorii noștri

Volumul 41, nr. 2, 2022

 1. ADĂSCĂLIȚĂ Viorica, conf. univ., UPSC „Ion Creangă”.
  https://orcid.org/0000-0001-7231-4103
 2. CALANCEA Veronica, dr. în psihologie, USM; Psiholog clinician categoria superioară, IMSP Spitalul Clinic Republican “T.Moșneaga”.
  https://orcid.org/0000-0001-6994-8279
 3. CARA Olga, master în Psihologie clinică, medic epidemiolog, IMSP Institutul Oncologic, Chișinău.
  https://orcid.org/0000-0001-5111-5535
 4. CÎNDEA Adela, univ. dr. Universitatea de Vest din Timișoara, România.
  https://orcid.org/0000-0002-6525-1447
 5. COBZARU Irina, drd, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Bacău, România.
  https://orcid.org/0000-0002-3018-4002
 6. CRIZBĂȘAN Alexandra Mădălina, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, psiholog-psihoterapeut la Cabinetul Individual de Psihologie, Brașov, România.
  https://orcid.org/0000-0001-8856-8255
 7. DOLINSCHI Cristina, drd., asistent universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
  https://orcid.org/0000-0003-0038-1416
 8. FRAICOR Cristina Ana-Maria, profesor consilier, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Mehedinți, Timișoara, România.
  https://orcid.org/0000-0002-9837-2333
 9. NANDOR Nemes Madocsa, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, masrter în psihologie, psihopedagog, lic. Brașov, România.
  https://orcid.org/0000-0001-9286-9130
 10. OLĂRESCU Valentina, univ., dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
  https://orcid.org/0000-0001-8019-8907
 11. PREDOI Marinela-Cristiana, profesor consilier, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Mehedinți, Timișoara, România.
  https://orcid.org/0000-0002-5320-0749
 12. RACU Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
  https://orcid.org/0000-0002-9096-7121
 13. SANDULEAC Sergiu, , conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău.
  https://orcid.org/0000-0003-2040-4670
 14. STANCIU Mirela, drdă., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
  drd,, UPS „Ion Creangă”, consilier școlar, Peatra Neamț, România.
  https://orcid.org/0000-0001-9569-6183

Volumul 40, nr. 1, 2022

 1. BALACI Ileana
  profesor consilier, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Timișoara, România.
 2. CARANFIL Narcisa Gianina
  doctorand, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Republica Moldova; Universitatea „Petru Andrei”, Iași, România.
 3. CÎNDEA Adela
  univ. dr. Universitatea de Vest din Timișoara, România.
 4. GANUZIN Valeriu
  candidat în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină din Yaroslavl, Rusia.
 5. IACOB Luminiţa Mihaela
  profesor onorific, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
 6. KOVALYOVA Elena
  doctor în pedagogice, Universitatea de Stat din Comrat, Republica Moldova.
 7. PETRESCU Zamfira-Maria
  masterand, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău; profesor în învățământul preșcolar, Grădinița cu Program Săptămânal ,,Agricola” Bacău, România.
 8. RACU Igor
  profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
 9. RACU Iulia
  univ., dr. habilitat în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chisinau, Moldova.
 10. RACU Jana
  profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova.
 11. ROBU Viorel
  doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere (Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării) & Facultatea de Științe (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), România.
 12. SOLTAN Andreea
  Psiholog, consilier școlar la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Galați.
 13. ȘLEAHTIȚCHI Mihai
  doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, catedra Științe Administrative, Academia de Administrare Publică.
 14. ȚĂRNĂ Ecaterina
  doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Moldova.

Volumul 39, nr. 2, 2021

 1. ADĂSCĂLIȚĂ Viorica
  dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” Chișinău.
 2. CIUBOTARU Natalia
  lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” Chișinău.
 3. CIUNTU Rita
  drd., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Chișinău; psiholog, IPLT „Liviu Rebreanu”.
 4. CÎNDEA Adela
  univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea de Vest din Timișoara, România.
 5. COMAN Liliana
  pedagog-coordonator al DGPDC, master în psihologie; drd., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chișinău.
 6. GAVRILIŢĂ Lucia
  Centrul Speranţa, director; Institutul de Ştiințe ale Educației, Chișinău.
 7. GONȚA Victoria
  doctor în psihologie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Chișinău.
 8. POPA Rodica
  drd., psiholog școlar, Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”, Brăila, România.
 9. POPOV Tatiana
  psiholog gr. did. superior, IP LT „Ştefan cel Mare”, Chișinău.
 10. ROȘCAN Elena
  Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”; psiholog principal clinician, psihoterapeut, Cabinet Individual Psihologie, „Anima Essence”, Iași, România.
 11. SAVCA Lucia
  doctor în pedagogie, conf. univ., Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
 12. STAN Gabriel
  drd., Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, Chișinău; psiholog DGASPC – Prahova, România.
 13. ŞAHİN OSMAN
  Universitatea IMBL, Rostov-Na-Donu; psiholog, TALAS / KAYSERİ, Turcia.
 14. TÜRÜT Ibrahim
  Universitatea IMBL, Rostov-Na-Donu; psiholog, TALAS / KAYSERİ, Turcia.

Volumul 38, nr. 1, 2021

 1. ADĂSCĂLIȚĂ Viorica
  doctor în psihologie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” Chișinău.
 2. BERE Constantin
  lector univ, Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi, membru al comitetului directorilor din cadrul Colegiului Psihologilor din Romania.
 3. BONDAREVYCI Svetlana Mayslavovna
  doctor în psihologie, conf. univ., catedra Psihologie aplicată, Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina.
 4. COTELEA Lilia
  drdă, UPS “Ion Creangă”, psiholog, specialist principal, Direcția de Poliție, mun. Chișinău.
 5. KACIURENKO Andrei
  master în psihologie, UPS “Ion Creangă”.
 6. MENDELO Victoria Vladimirovna
  asistent, catedra Psihologie aplicată, Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina.
 7. MITILOAGĂ Alexandra-Maria
  masterand, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion din București, România.
 8. NICOLAU Valeria
  licențiată în psihologie, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău.
 9. POPA Rodica
  UPS ”Ion Creangă, Coordonator C. J. A. P., psiholog școlar, Colegiul Național “Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila, România.
 10. RIZEANU Steliana
  univ. dr. decan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Hyperion din București, România.
 11. ROBU Viorel
  doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere (Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării) & Facultatea de Științe (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), România.
 12. SAVCA Lucia
  profesor universitar, doctor în pedagogie, șefă de catedră Criminologie și Psihologie Aplicată, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chișinău.
 13. ȘEVCENKO Rosina
  doctor habilitat în psihologie, profesor, șefă de catedră, Psihologia aplicată, Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina.
 14. ŞLEAHTIȚCHI Mihai
  doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, catedra Științe Administrative, Academia de Administrare Publică, Chișinău.
 15. TUFEANU Magda
  doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, România.

Volumul 37, nr. 3-4, 2020

 1. ADǍSCǍLIŢEI Andra-Mirabela
  drdă, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, profesoară, șc. profesională specială “Ion Pillat”, Dorohoi, Botoşani, Romȃnia.
 2. BÎRLE Delia-Iuliana
  doctor habil. în psihologie, conf. univ., Universitatea din Oradea, România.
 3. BURUIANĂ Sanda
  doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Disciplina de hematologie, Departamentul Medicină Internă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, IMSP Institutul Oncologic, Departamentul Hematologie.
 4. CAUNENCO Irina
  doctor în psifologie, conf. univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM.
 5. CAZACU Daniela
  doctor in psihologie, lector universitar, Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți
 6. COZMAN Tatiana
  masterand în psihologie, drdă., Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”.
 7. IBRIȘIM Ludmila
  masterand în psihologie, lector, Universitatea Pedagogică din Comrat, drdă, Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
 8. MAGHIARI Larisa-Georgiana
  masterand în psihologie, Universitatea din Oradea, România.
 9. NEGURĂ Ion
  doctor în psihologie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat ” I. Creangă”.
 10. ROBU Viorel
  dr. în psihologie, lector universitar, Universitatea “Vasile Alecsandri”, Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării (România).
 11. RUSNAC Svetlana
  doctor în psifologie, conf. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
 12. TUFEANU Magda
  doctor în psihologie, lector universitar, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Iași, România.
 13. VERDEȘ Angela
  dr. în psihologie, conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”.

Volumul 36, nr. 1-2, 2020

 1. BRATU Rodica
  drdă. UPS “Ion Creangă”, psiholog – consilier, școala gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, Bacau, România.
 2. CRÂȘMARU Ana Maria
  psiholog, GTL Medical Clinic, Bacău, România, drdă, UPS “Ion Creangă”, din Chișinău.
 3. GLAVAN Aurelia
  neurolog, Institutul Medicină de Urgență, dr. în psihologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol.
  E-mail: glavan_aurelia@yahoo.com, tel: +373 69172308.
 4. LOSÎI Elena
  dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău.
 5. MARINESCU Gabriela
  prof., dr. în psihologie, Universitatea de medicină și farmacie “Grigore T. Popa” din Iași.
  E-mail: gabriela.marinescu2410gmail.com.
 6. PĂTRASCU Alina
  drdă, UPS “Ion Creanga”, psiholog clinician, judeţul Olt, România.
  PLĂMĂDEALĂ Victoria, dr. lect. univ., UPS “Ion Creangă”
  Email: victoria.plamadeala001@gmail.com, tel: +37368369469.
 7. POPESCU CRISTINA
  drd., asistent universitar, catedra Psihologie, UPS “I. Creangă”.
 8. ROTARU-SÎRBU Natalia
  drdă UPS “Ion Creangă”, lector ULIM.
 9. SANDULEAC Sergiu
  dr. conf. univ., UPS “Ion Creangă”.
  E-mail: sergiu.sanduleac@upsc.md, tel: +37369709994.
 10. SAVCA Lucia
  dr. conf. univ., Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
 11. STOICA Cristina-Maria
  prof. doctor în psihologie, Universitatea “Petre Andrei” din Iași.
  E-mail: stoicacristinamaria@yahoo.com.

Volumul 35, nr. 3-4, 2019

 1. AȘEVSCHI Ioana
  master în psihologie, doctorandă, ULIM.
 2. BÎRLE Delia Iuliana
  conf. univ.. dr. hab., Universitatea din Oradea, România.
  E-mail: delia.birle@gmail.com
 3. CHEPTENE Victoria
  doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova.
 4. ILLE Ramona
  psiholog educational, “Pyramid Learning” Center, Oradea, România.
 5. KAlKINA Valeriya Vladimir
  dr. în știinte umaniste, cercetător științific, Institutul Rus de Studii Avansate a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, Rusia.
  E-mail: valeriya.kalkina@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5713-6994.
 6. LOZAN Ala
  master în psihologie, psiholog, liceul T. Vladimirescu.
 7. MAHOVICI Viorica
  masterandă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
 8. MULICO Iulia
  drd., UPS “Ion Creangă.
 9. PALADI Oxana
  dr. în psihologie, conf. univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.
 10. RAILEAN Elena Aurel
  dr. în pedagogie, cercetător științific, Institutul Rus de Studii Avansate a Universității Pedagogice de Stat din Moscova, Rusia, conferențiar universitar la Universitatea Americană din Moldova.
  E-mail: elenarailean32@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7893-974 ResearcherID: A-3953-2016.
 11. RACU Jana
  dr. hab., profesor, Universitatea de Stat din Moldova.
 12. ROBU Viorel
  dr., lector universitar, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba și Literatura Română și Științe ale Comunicării (România).
 13. SOCIU Cristinel
  drd., UST (cu sediul la Chișinău), pr. prof. gr. I., Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Francisc de Assisi” din Roman (România).
 14. TUFEANU Magda
  dr., lector universitar, Universitatea “Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială (România).
 15. VRABII Violeta
  dr. în psihologie, cercetător științific, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Volumul 34, nr. 1-2, 2019

 1. BONDAREVICI Svetlana Maislavovna
  dr., conf. univ., Catedra Psihologie Aplicată, Institutul de Știinţe și Instruire Umanitară a Universității Naționale Maritime din Odesa, Ucraina.
 2. HARAZ Svetlana
  lector superior, Catedra Asistență Socială și Sociologie “Nicolae Sali”, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, ULIM.
 3. KOVAL Anna Shamilievna
  doctor în psihologie, conf. univ., Catedra de Psihologie Socială și Aplicată, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, Universitatea Națională “I. I. Mecinicov” din Odessa, Ucraina.
 4. PONOMARI Dorina
  lector, catedra de Psihopedagogie specială, drd, UPS “Ion Creangă”.
 5. PROSTOMOLOTOV Alina
  asistent, Catedra Psihologie Clinică, Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Naţională “I. I. Mecinicov” din Odesa, Ucraina.
 6. PROSTOMOLOTOV Valerii
  doctor habilitat în medicină, profesor, Catedra Psihologie Clinică, Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Naţională “I. I. Mecinicov”din Odesa, Ucraina.
 7. SARHAN ABD EL Rada
  doctorand ULIM, manager de echipă la studenții cu deficiențe de vedere, lector la Colegiul Bet Berl, statul Israel.
 8. SAVCA Lucia
  dr., conf. univ., Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
 9. ŞEVCENCO Rosina Petrovna
  doctor în psihologie, conf. univ., catedra de Psihologie Aplicată, Universitatea Naţională Maritimă din Odesa, Ucraina.
 10. ȘTEFÂRȚA Adelina
  dr., conf. univ., ULIM.
 11. TRUBCA Tatiana
  licenţiat în psihologie, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată.
 12. VÂRȘESCU Annemari
  master în psihologie, terapeut prin arta, Timişoara, România
 13. ZUBENSCHI Mariana
  lector univ., drd., ULIM.