Revista Psihologie nr. 3-4, 2019

CUPRINS

РАКУ Жанна, МУЛЬКО Юлия Гендерный анализ развития компо нентов волевой сферы в дошколь- ном возрасте.

SOCIU Cristinel Moralitatea ca domeniu distinct al cunoașterii sociale și dezvoltării umane.

BÎRLE Delia Iuliana, Ramona ILLE Credințele elevilor cu privire la inteligență (implicaţii pentru mediul şcolar).

VRABII Violeta Dezvoltare personală – motivație pentru formare în cariera didactică.

ROBU Viorel, TUFEANU Magda Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

PALADI Oxana, CHEPTENE Victoria, MAHOVICI Viorica Orientările valorice ale cadrelor didactice cu nivel înalt a inteligenței emoționale.