Revista Psihologie nr. 3-4, 2018

CUPRINS

RIZEANU Steliana, CUCUI Corina Diferențele de gen la elevii cu com-portament agresiv din România.

OLĂRESCU Valentina, BUGANU Diana Alina, Aspecte ale capacității mnezice la preșcolarii cu dislalie polimorfa.

CUCER Angela Dezvoltarea resurselor personale – condiție a succesului în orientarea pro­fesională a persoanelor cu dizabilități.

МАКСИМЧУК Виктория, ГЛАДЧЕНКО Мария Эффективность комплексных психопедагогических вмешательств при различных форм анартрии.

БОНДАРЕВИЧ Светлана Майславивна Психо-физиологические показатели сексуальной активности в пожилом возрасте и ранняя диагностика нарушений половой сферы.

CAZACU Daniela Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspectiva diferențelor în ceea ce privește nivelul educației: studiu realizat în contextul social și cultural din Republica Moldova.

BÎTCA Lucia Capacități de comunicare nonverbală implicate în managementul impresiei: (rezultatele cercetării experimentale în mediu organizațional).

SANDULEAC Sergiu, MARTÎNIUC Natalia Relația dintre singurătatea la locul de muncă și comunicarea la angajatii IT.

PLATON Inga Incursiuni teoretice asupra abordărilor clasice ale inteligenței.

AUTORII NOŞTRI