Revista Psihologie nr. 1-2, 2019

CUPRINS

SAVCA Lucia, TRUBCA Tatiana Sentimentul de gelozie la tineri (în normalitate şi patologie).

SARHAN ABD EL Rada ŞTEFÂRŢĂ Adelina Integrarea socială, emoțională și șco- lară a copiilor cu dificultăți de învățare din sectorul arab (Israel): (program de intervenție).

ШЕВЧЕНКО Росина П Феноменология нарушений адап- тации у студентов в условиях дли- тельного плавания.

БОНДАРЕВИЧ Светлана Майславовна Роль индивидуально-типологиче- ских особенностей и фактора вре- мени в диагностике психосоматиче- ских расстройств.

VÂRȘESCU Annemari Homosexualitatea în terapie și în ter- apia prin arte.

PONOMARI Dorina Program complex de dezvoltare a co- municării la preșcolarii mari cu tul- burări de limbaj.

HARAZ Svetlana Emoțiile autoreferențiale în fenomenul excluziunii sociale a părinților care au în grija lor copii cu dizabilități.

ZUBENSCHI Mariana Ipostaze ontogenetice dintre metafore și orientări în carieră.

KOVAL Anna Şamilievna Lăcomia ca proprietate a personalită- ții: aspectul de vârstă.

ПРОСТОМОЛОТОВ Валерий ПРОСТОМОЛОТОВА Алина Психологический анализ ревности в романе «Eвгений Oнегин» A. С.
Пушкина в сравнении с реальной жизнью.

AUTORII NOŞTRI