Principii etice

PRINCIPIILE ETICE

Respectarea principiilor etice presupune eliminarea plagiatului şi a fraudei în cercetarea ştiinţifică, în acest sens urmărindu-se ca articolul să nu fie o copie a unei lucrări/unor lucrări anterioare şi dacă au fost utilizate unele idei sau cuvinte fără a preciza sursa sau cu citarea greşită a sursei. Autorii trebuie să se asigure că acestea au scris opere cu totul originale, iar în cazul în care autorii au folosit lucrarea și/sau cuvintele altora, că acest lucru a fost citat sau citat în mod corespunzător. Plagiatul îmbracă multe forme, de la “passing off” din publicașia altuia ca lucrare a altui autor, la copierea sau parafrazând părți substanțiale din lucrările altor autori (fără a indica autorul și sursa), pentru a pretinde rezultatele cercetărilor efectuate de alții. Plagiatul sub toate formele sale constituie un comportament de publicare lipsit de etică și este inacceptabilă.

Un autor nu ar trebui, în general, să publice manuscrisul care descrie, în esență, aceeași cercetare în mai mult de o revistă sau publicație primară. Plasarea aceluiaşi articol la mai mult de o revistă constituie, în același timp, un comportament de publicare lipsit de etică și este inacceptabil. În general, un autor nu trebuie să prezinte spre examinare într-o altă revistă un material publicat anterior. Publicarea unor tipuri de articole (de exemplu, traduceri) în mai mult de un jurnal este uneori justificată, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Autorii trebuie să reflecte aceleași date și interpretarea documentului primar. Referința primară trebuie să fie citate în publicația secundară.