Despre noi

DESPRE NOI

PSIHOLOGIE revista științifico-practică a fost înființată în 2007, la inițiativa președintelui Asociației Psihologilor Practicanți din Moldova, dr. conf.univ. Lucia SAVCA, cu un grup restrâns de membri ai consiliului de administrație. Revista este o publicație științifică periodică, destinată să informeze oamenii de știință din domeniu cu rezultate de cercetare avansate și originale, investigații fundamentale și valoroase din toate domeniile psihologiei.

Revista este înregistrată la Ministerul Justiției cu numărul de referință 212 la 8 iunie 2007. Revista științifico-practică „Psihologie” menține un site web: https://upsc.md/cercetare/reviste/, fiind certificat de Camera Națională de Carte a Moldova ( www.bookchamber.md ), cu ISSN 1857-2502 PRINT și E-ISSN 2537-6276 ON-LINE și inclus în lista revistelor științifice de la Biblioteca Națională:  http://catalog.bnrm.md/opac/ bibliographic_view / 597863 , al Instrumentul Bibliometric Național : https://ibn.idsi.md/vizualizare_revista/85 . Academia de Științe a Moldovei, listă de reviste științifice:  Lista revistelor științifice editate de organizații din sfera științei și inovării ( Categoria C, nr. 47),

Din 2009, revista este acreditată de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare cu numărul 61, în 2009.04.30, din 2009.12.24-2013.10.30 și cu numărul 270, în 2013.10.21, din 2013.10.31-2017.10.31 – Categoria C, iar din 2017.10.26 – până în 2021.10.26 prin hotărârea nr. 158 a fost atribuită categoria de publicații științifice categoria „B” în domeniul psihologiei: Lista Revistelor Stiințifice acreditate de ANACEC din Republica Moldova .

Volumele revistei sunt gestionate de un comitet editorial compus din 19 savanți cu titțul științific în psihologie și psihopedagogie din instituții academice de învățământ superior din Republica Moldova și din străinătate precum România și Ucraina, care participă activ la revizuirea și aprobarea materialelor, precum și ca echipă editorială responsabilă de ediția jurnalului, condusă de redactorul șef.

Din 2009, primul an de acreditare al revistei „PSIHOLOGIE”, au fost publicate 26 de numere de periodice științifice, cu periodicitatea de 4 ori pe an, care includ aproximativ 262 de articole (ați putea vizualiza un exemplar în format pdf pe site-ul Institutului Național Bibliometric: https: //ibn.idsi.md/ro/vizualizare_revista/85 ; pe site-ul revistei – https://upsc.md/cercetare/reviste/, pe site-ul Bibliotecii  Naționale: http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/ 597863Din 2017 se editează simestrial – periodicitatea de 2 ori pe an din motive financiare. Toate volumele tipărite din 2007 până în prezent, pot fi găsite la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Din perioada 2007-2008 la 39 de articole nu este varianta electronică pe site-ul revistei, dar se află în Biblioteca Națională. Articolele propuse pentru ediție sunt subscrise de cei 343 de autori din Moldova, România, Ucraina, Israel, Azerbaidjanși alte țări .

Anual, revista publică anual un număr impunător de exemplare, care sunt distribuite gratuit către cele mai prestigioase biblioteci din țară și străinătate, la instituțiile de învățământ superior și la alți parteneri interesați. De asemenea, „Psihologia” este distribuită gratuit profesioniștilor care participă la conferințe organizate de Asociația Psihologilor Practicanți din Moldova. Varianta electronică este disponibilă în acces deschis în 5 baze de date internaționale, în bibliotecile din București, Moscova, Izrael etc

Revista științifico-practică Psihologie este inclusă în registrul de abonamente al Oficiului Poștal al Moldovei cu abonament index: PM 32009, unde părțile interesate, instituțiile de învățământ, psihologii și bibliotecile din țară ar putea să-l contracteze la oficiile poștale ca: PressInformCurier ; MoldPres și SA Deleu Delei.

Persoanele interesate în publicarea materialelor științifice pot trimite lucrările digitale editorului la adresele: luciasavca@mail.ru sau  mariavirlan@yahoo.com . Lucrările științifice trimise spre publicare trebuie să fie actuale și să îndeplinească cerințele strict în conformitate cu normele transmise de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a articolelor științifice. Autorul păstrează drepturile de autor complete și nu plătește nicio taxă pentru publicarea materialelor.

Suntem dedicați și credem că „Psihologia” este un jurnal avantajos și valoros pentru oamenii de știință locali și străini, cercetători din diferite domenii ale psihologiei și practicieni în diseminarea experienței avansate. De asemenea, revista este potrivită pentru profesori, educatori, părinți și oricine este interesat de domeniul psihologiei, dezvoltarea personalității și instruirile la diferite perioade de vârstă, rezolvarea problemelor interne personale și interpersonale etc.

Suntem bineveniți pentru sugestiile dumneavoastră.

Cu tot respectul redacției.

Adresa juridică: bd. Moscova 12 / 2-61, Chișinău 2068, Republica Moldova; telefon: 373 022 491314